گزارش شماره ۸, morteza7

متاسفانه درس جدیدی رو مطالعه نکردم.

فکر کردن به زبان انگلیسی رو دنبال میکنم.


سلام زبان:

ممنون

شما ممکن است این را هم بپسندید