گزارش شماره ۲۴, morteza7

مطالعه کتاب OPD و گوش دادن به فایل صوتی OPD

از کتاب ۴ فصل ابتدایی باقی مونده که انشالله به همین زودی تمومش میکنم

فکر کردن به زبان انگلیسی


سلام زبان:

ممنون