گزارش شماره ۱۳, morteza7

مطالعه درس هشتم

مطالعه کتاب opd

فکر کردن به زبان انگلیسی


سلام زبان:

بعد از خوندن درس 10 باید وارد فعالیت جدیدی بشید پس لطفا به درس 10 که رسیدید حتما به من اطلاع بدید