گزارش شماره ۱۰, morteza7

مطالعه درس هفتم
فکر کردن به زبان انگلیسی.
متاسفانه فکر نمیکنم مدت فکر کردن به زبان انگلیسی من به ۲ ساعت رسیده باشه ولی تلاشمو میکنم. امروز یک یادداشت رو صفحه گوشیم گذاشتم، زمانی که به اون نگاه کنم یادم میاره که باید به زبان انگلیسی فکر کنم.


سلام زبان:

سعی کنید فایل صوتی درس ها و opd رو دانلود کنید و تو وقتهای آزاد بشنوید کمک می کنه