گزارش شانزدهم

سلام
درس شانزده مطالعه شد
درس شانزده خیلی خوب بود مطالب مفیدی داشت
درضمن پارتنر پیدا کردم فقط بگید بهتر است بیشتر در مورد چه مطالبی باید با او تمرین کنم اسپیکینگ یا ریدینگ یا رایتینگ؟


سلام زبان:

فقط مکالمه

لطفا هر روز از روی مکالمات هم با صدای بلند تمرین کنید، صداتون رو ضبط کنید و برای مشاور ارسال بفرمایید:

@salamzabanhelp

بان آموز گرامی ما از شما تمارینی را در طول دوره می خواهیم . این تمارین در درس ها یا توسط مشاور در گزارش کار مطرح مشود که اگر به هر دلیلی آنها را نادیده بگیرید نتیجه مطلوبی از دوره آموزشی خود بدست نمی آورید.