گزارش سیزدهم 18 تیر

سلام بخشی از درس سیزدهم مطالعه شد یک کم از opd خوانده شد در گروه چت عضو شدم فضای خیلی خوبیه با پارتینر هم گفتگوهای اولیه و معارفه در حال انجام است

ممنون سلام زبان


سلام زبان:

خیلی خوبه ممنون