گزارش سوم ۳۱ تیر معصومه اهواز

سلام
درس سوم و چهارم خوانده شد.
فصل اول opd خوانده شد.
در یادگیری کلمات مشکل دارم زمانی که سعی میکنم با کلمات جمله بسازم و به صورت عبارت یاد بگیرم فقط روی کاغذ و با استفاده از الگو میتونم.
خیلی مشتاقم زبان یاد بگیرم و برای کارم خیلی نیاز دارم.
ممنونم


سلام زبان:

شما در یادگیری لغات مشکل دارید یا در جمله سازی؟

یک سری عبارت ها و جمله های کاربردی رو برای شروع حفظ کنید

البته هنوز درس های خیلی ابتدایی هستید اگر تا درس 8 و 9 این مشکل همچنان وجود داشت لطفا حتما باز به من اطلاع بدید