گزارش سوم و چهارم، mirzaeif28، تهران

سلام

روزهای 22 و 23 هم درس سوم رو مرور کردم به نسبت درس اول و دوم نکات بیشتری داشت که به نظرم میاد باید بیشتر تکرارش کنم تا ملکه بشه هم از نظر لغت هم از نظر گرامر


سلام زبان:

خیلی هم نیازی نیست تو خوندن وسواس داشته باشید

مطالب در درسهای آینده هم مرور خواهند شد