گزارش سوم من _ زهرا _ 28 اردیبهشت 96_ تهران

سلام
من درس 9 رو تموم کردم و فصل 4 از کتاب opd. تعدادی برچسب درست کردم و به اشیاء مربوط زدم. به انگلیسی هم تا جایی که ممکنه فکر می کنم. (بیشتر، کلمه است).


سلام زبان:

ممنون از تلاش تون