گزارش روز ۱۷ آذر-پرهام

امروز درس ۳ رو مرور کردم ولی اونجوری که میخواستم پیش نرفت..باید دوباره چندین بار مرور کنم تا خیالم راحت بشه..سعی میکنم از چند گزارش بعدی به انگلیسی گزارش بدم


سلام زبان:

زیاد وسواس نداشته باشید 

بعد از درس 9 مرور کنید نه حالا