گزارش دوم _۲۱ تیر ۹۶_ساحلی

خوشبختانه درسهای دو و سه رو هم مطالعه کردم.فقط مشکل من تو گروه چت تلگرام هست که ۳۰تا ۴۰% تقریبا متوجه میشم ولی خودم نمیتونم صحبت کنم.


سلام زبان:

تازه شروع کردید مشکلی نیست 

کم کم شما هم راه می افتید