گزارش دوم – کامرانفر – ۵ تیر

سلام

امروز درس سوم رو خوندم..

برام سخت بود.

ممنون


سلام زبان:

هرجاش سخت بود بفرمایید براتون توضیح بدم