گزارش دوم مهدي 14 تير

hello
امروز موفق شدم درس دوم رو با دقت تمام بخونم و به صداها گوش بدم و آموزش رو با دقت مطالعه كنم.
يادگيري كلمات بيشتر در اين درس باعث شده با جملات بيشتري فكر كنم و در مورد اشيا اطرافم بيشتر صحبت انگليسي كنم، تا اين مرحله واقعا راضي ام از پيشرفتم.

Blue is a nice color
I am a lawyer
Are you a doctor? You are not a doctor. You are a teacher
good bye


سلام زبان:

خیلی عالیه