گزارش دوم من_علی_31 اردیبهشت_بوشهر

من درس بیست و یکم رو با تمام بخش هایش مطالعه کردم.


سلام زبان:

آخه چرا به این صورت؟ 

چرا گزارش ندادید؟ برای هر بخش لازمه تمرینات خاصی انجام می دادید. اینطوری که پیش برید که به نتیجه دلخواهتون نمی رسید

لطفا از طریق تلگرام با من تماس بگیرید

@salamzabanhelp