گزارش دوم-حسین-13 خرداد 96

امروز من نتونستم درس دو را تمام کنم و فقط دو پارت را کامل مطالعه کردم.


سلام زبان:

مشکلی نیست ممنون از گزارش تون