گزارش دوم – احسان شاهدی باغ خندان – 7 تیر – تهران

سلام

من درس اول را مطالعه کردم و در حال حاضر در حال مطالعه درس دوم هستم.


سلام زبان:

هر وقت به مشکلی برخورد کردید بفرمایید

ممنون از گزارش تون