گزارش درس 4 حلاج از رامسر

hi

I am hallaj from in iran and I live in ramsar I have two son my eyes brown and hear Is white and

black and I am bald

and I WORRED from tomarrow

do I learn englesh

did I really learn english

must

because

want IS ability

hallaj


salamzaban:

very good

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *