گزارش بیست وچهارم من – هادی 10 تیر 96- کرج

Good Morning
I Continue Study English Lesson 10 The Unit Of How Much.Thank You Salamzaban


salamzaban:

please practice conversations loudly and send me your voice:

@salamzabanhelp

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *