گزارش بیست ودوم من – هادی 25 اردیبهشت 96- کرج

hello dear teacher
i study lesson 10 just unit 1.thank you salamzaban


salamzaban:

since now, please read conversations loudly, record your voice then send them for me:

@salamzabanhelp

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *