چهارمین گزارش کار من – مجتبی -mojiy51 -1396/3/29

سلام .

من امروز تلاش می کنم که گزارش کارم رو به زبان انگلیسی بنویسم ، جملات و لغاتی رو هم که به کار می برم یا از قبل بلد بودم و یا از توی OPD ، درس های گذشته و کلیپ های دروس گذشته یاد گرفتم.

Hello!

This is my fourth report. I read lesson 2 from level one of american term today.

I write new words in a note book and practice their.I think by English during today.I read OPD until weather part.

این کار هایی بود که من انجام دادم . من سعی کردم بدون غلط بنویسم و از لغت نامه و کس دیگری هم کمک نگرفتم ، یک سری از کلمات مثل during رو هم توی مدرسه یاد گرفتم.

این هم یک متن کوتاه با چیز هایی که تا الآن یاد گرفتم.

Hi!

My name is Mojtaba.I have a black boot . I learned colors today. I like orange color.

Orange is a nice color. My friend’s father is a mechanic . He is very hard work man.

He is not a doctor.I and my friend are good boys.

good bye.


سلام زبان:

خیلی عالی بود 

شما حسابی ما رو خوشحال کردید