عبدالرشیدی کرمان ۱۷مرداد ,vocab

Hi, I am at lesson 15 of words now ,do I need to review them or review words in next lesson?thanks


salamzaban:

no you don’t need to review them now

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *