عبدالرشیدی کرمان گزارشکار ۲۶تیر words

hi, I read the lesson of level two of words in not arranged list, just by the offering items below the each lesson Thanks But now I am at the lesson 28


salamzaban:

no you should read them one by one

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *