سی و دومین گزارش کار من – مجتبی -mojiy511-1396/4/26

امروز نسبت به روزای قبل خیلی بیشتر به انگلیسی فکر کردم .

امروز کاری برام پیش اومد که رفتم بیرون از خونه و OPD رو با خودم بردم و در ساعاتی که بیرون بودم به انگلیسی فکر کردم.

وفصل 3 OPD رو خوندم

تا الان فصل های 2-3-4-5-6-7-8-9-11 رو خوندم مونده 10-1-12


سلام زبان:

عالیه