سلام سید کمال هستم گزارش نهم من شنبه 16 اردیبهشت ؛ به هرآنچه که میگوید که این دنیا برای ماست…

سلام سیدکمال هستم
درس هفتم را تمام کردم با اینکه گفته بودم میخوام کتاب را بخونم ولی ذاتم نذاشت ودرس هفتم رو خوندم
دروغ چرا ، تا اینجا درسها برام ساده بود وبدون هیچ مشکلی همه را تا اینجا متوجه شدم
بیشتر دارم رو کتاب کار میکنم در روز حدود یک ساعت و بیست دقیقه مسیر خانه تا محل کارم را با موتور طی میکنم
ودر این مدت به هرچه نگاه میکنم به انگلیسی برای خودم بازگو میکنم از آدمها ولباسها و تیپشون گرفته تا وسایل نقلیه
و ساختمانها ، درختها و هرچه در سطح شهر هست چه تبلیغات وچه چیزهای دیگر
به نظر شما ،خوبه
کلیپهای درسها رو دانلود میکنم و دوباره به آنها گوش میکنم تا گوش دادن به انگلیسی برام عادی بشه وهمینطور جملات را واسه خودم تکرار میکنم
دیکشنری هم نصب کردم وکلماتی که برام نامفهوم هستن را جستجو میکنم.
مرسی از اینکه هستی


سلام زبان:

کار شما عالی است

ممنون