سلام تشکر میکنم در سه را خواندم بسیار عالی بود…

سلام تشکر میکنم در سه را خواندم بسیار عالی بود من در این درس استفاده از theوthatوهمچنان درمورد صفت آگاهی حاصل نمودم


سلام زبان:

عالیه ممنون

❄️زبان آموزان دوره پیشرفته و امریکن لطفا توجه داشته باشید

عنوان گزارش شما بهتر است به این شکل باشد

نام یا نام کاربری ثابت -تعداد هفته عضویت یا شماره گزارش- نام شهر یا استان

برای مثال:

زهرا- هفته سوم- خراسان

یا

تلاشگر- گزارش 8- شهرکرد

این نوع عنوانبندی باعث می شود مشاورین شما بهتر هویت و موقعیت شما را درک کنند

و تعداد گزارش یا هفته عضویت شما باعث می شود آنها راحتر ارزیابی کنند آیا شما سیر صعودی را طی می کنید، روند شما نزولی شده، یا روی خط یکنواخت و بدون پیشرفتی قرار گرفته ایید.

در غیر این صورت بررسی گزارش های شما مستلزم یک ارزیابی طولانی خواهد بود و به دنبال آن متاسفانه انتشار آنها نیز دیرتر می شود.

با تشکر از همکاری صمیمانه شما

گروه آموزشی سلام زبان