سطح1- گزارش سوم- ونكي- 23 ارديبهشت – تهران

با سلام;

احتراماً با توجه به مشغله كاري امكان ارسال گزارش به صورت روزانه مشكل مي باشد ولي در هر فرصتي بخشهاي درسي را مطالعه مي كنم. اكنون درس 4 را نيز مطالعه كرده ام.


سلام زبان:

مشکلی نیست

فقط تا جایی که ممکنه هست گزارش دادن رو فراموش نکنید 

شما ممکن است این را هم بپسندید