رضا – گزارش هجدهم-27اردیبهشت – تهران

hello
I reviewed lesson 9 tonight
and I read a story books
I record a part of this story book and send with you via telegram tomorrow
see you soon
thank you


salamzaban:

very good

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *