دومین گزارش کار من – مجتبی – 1396/3/27-mojiy511

سلام
من امروز درس یک از سطح یک دوره امریکن رو مطالعه کردم و در طول روز هم به انگلیسی فکر کردم، یه کم سخت بود ول لذت بخش بود.
ممنون از سایت خوب سلام زبان


سلام زبان:

خیلی عالی

ممنون

شما ممکن است این را هم بپسندید