بیست و هشتمین گزارش کار من – مجتبی – mojiy511 – 1396/4/22

Hello I read lesson 12 and think in English but not very well , because I forget it.


salamzaban:

do you take opd book with you everywhere ?

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *