بیست ونهمین گزارش کار من – مجتبی – mojiy511 – 1396/4/23

سلام

من چون درس 12 رو دیروز خوندم و یاد گرفتم امروز درس 13 رو خوندم .

ولی من یه مشکل بزرگ دارم اونم فراموش کردن فکر کردن به انگلیسی ، و چون بعضی روز ها فکرم خیلی درگیر چیز های دیگه میشه اصلا آموزش و فکر کردن انگلیسی رو یادم میره ، حتی وقتی فکرم درگیره به برچسب هایی که چسبوندم به همه جای خونه توجهی نمی کنم ، و این باعث کم شدن انگیزه من هم میشه.

ممنون  از مشاوره های خوب شما


سلام زبان:

سعی کنید درگیری های ذهنی و مشکلات تون رو در زمان های آزادتون یا مثلا آخرشبها به انگلیسی بنویسید