ارسال گزارش lesson 9

مولودی – سیزدهم خردادماه – 96 – در حال مطالعه درس 9 از سطح یک دروه امریکن هستم.


سلام زبان:

لطفا هر وقت به درس 10 رسیدید حتما به من اطلاع بدید