ارسال گزارش lesson 6

مولودی – سوم خردادماه – 96 – در حال مطالعه درس 6 از دوره امریکن سطح یک هستم. با تشکر .


سلام زبان:

ممنون