ارسال گزارش lesson 6

مولودی – چهارم خردادماه – درس 6 از سطح یک دوره امریکن را مطالعه کردم.


سلام زبان:

ممنون

شما ممکن است این را هم بپسندید