ارسال گزارش

مولودی – هفدهم خردادماه 96- درحال مرور درس های 1 تا 10  – سطح یک از دوره امریکن هستم.


سلام زبان:

خیلی عالی ممنون

از درس ده به بعد ارسال voice  انگلیسی یادتون نره:

@salamzabanhelp