ارسال گزارش درس Lesson 5

مولودی _ ۲۹ اردیبهشت ماه _ در حال مطالعه درس ۵ از دوره امریکن سطح یک هستم.‌


سلام زبان:

خیلی خوبه ممنون

 

 

 

 

 

شما ممکن است این را هم بپسندید