ارسال گزارش درس ا تا ۱۰

مولودی _ هفتم تیرماه _ در حال مطالعه درسهای ا تا ۱۰ _ از سطح یک دوره امریکن هستم. ببخشید که ارسال گزارش را خیلی دیر ارسال کردم بخاطر امتحانات بود.با تشکر از تیم سلام زبان.


سلام زبان:

مکالمه ها رو با صدای بلند تمرین کنید و فایل صوتی تون رو برام بفرستید:

@salamzabanhelp