گزارش و میز کار سایت سلام زبان

0

asd-26-jun

گزارش 6 با سلام درس 6 مطالعه شد . این یک هفته رو درگیر امتحاتات هستم و هر روز درسته کم ولی میخونم . از هفته بعد روی روال ادامه میدم . asd سلام...

0

گزارش نوزدهم

سلام درس نوزدهم مطالعه شد. برای بیان جملات کوتاه تقریبا میشه گفت بهتر شدم ولی وقتی می خواهم یه جمله بلندرو بگم یا بشنوم مشکل دارم .اگه ایده ای دارید بفرمائید . ممنون. سلام...

0

help

hello I’m your new student i studied lesson 1 and want to ask you some questions: there are a lot of phrases to say hello or goodbye, i wanna khnow when and in which...